Tokyo Car-T 1000 Plus

Tokyo Car-T 1000 Plus là sản phẩm y tế đột phá từ Nhật Bản với công thức từ các nguồn tự nhiên, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân ung thư và giúp giảm các tác dụng phụ trong quá trình hóa xạ trị.

2.860.000

Số lượng